wtorek, 8 września 2015

CZASOPISMA UFOLOGICZNE W POLSCE - Marcin StachurskiMarcin Stachurski jest  osobą, która od wielu lat sukcesywnie zbiera i przechowuje wszelkie materiały w postaci różnych magazynów i pism ufologicznych, które niegdyś były chlubą polskiej ufologii. Historia polskich pism ufologicznych jest bardzo długa i interesująca. Dziś mało kto już wie, iż niegdyś takie pisma były wydawane nieoficjalnie a które cieszyły się ogromną popularnością w tym środowisku. Zapraszam do przeglądu niniejszych pism, które dziś są już historią o której przypomina nam Marcin.Marcin Stachurski.

Pod takim tytułem w 1996 i 2002 r. Bronisław Rzepecki na łamach "Wizji Peryferyjnych" (nr 1/1996 r.) oraz "Świata UFO" (nr 1/2002) opisał historię wydawniczą Ruchu Ufologicznego w Polsce. Artykuły te zawierały m.in. opis, historię powstania,  cykliczność ukazywania się kolejnych nrów,  "wydawnictw wewnętrznych" jakie ukazywały się nieoficjalnie w Polsce w latach 1981-2000, a które były znane praktycznie tylko ufologom lub członkom organizacji ufologicznych w tych latach. Pisma te, mimo że miały charakter nieoficjalnych i były wydawane głównie jako maszynopisy, miały swój niepowtarzalny, ''ufologiczny'' klimat z ówczesnych lat.  W podobnym tonie opisane zostały tamże oficjalne, raczej znane osobom interesującym się zjawiskiem UFO, pisma ufologiczne takie jak kwartalnik "UFO", "Biuletyn UFO Forum",  czy "Czas UFO", i czasopisma, które nie były w całości poświęcone ufologii, lecz ukazywały się tam pojedyncze artykuły o zjawisku NOL (m.in. "Sfinks'', ''Nieznany Świat'', ''Faktor X''). Krótko wspomniane tam zostały również pozycje książkowe i kasety video o UFO zjawisku. Na potrzebę tego artykułu zajmiemy się wyłącznie czasopismami i "wydawnictwami wew.", ponieważ z perspektywy lat myślę, że warto i należy przypomnieć  o polskich czasopismach ufologicznych, a także trzeba wspomnieć o innych "ufo-pismach" lub opracowaniach, do których dotarł autor niniejszego tekstu, a które nie były opisane we wspomnianych artykułach. Ponadto należy również uzupełnić  informację o czasopismach/wydawnictwach ufologicznych, ukazujących się po 2002 r. a więc już po ukazaniu się artykułów B. Rzepeckiego. 

Niniejszy artykuł będzie niejako próbą nawiązania do  świetnych tekstów B. Rzepeckiego i zebrania w całość wszystkich czasopism/opracowań stricte ufologicznych o których wiemy (z pominięciem pozycji książkowych). W niektórych momentach zostaną powtórzone słowa za B. Rzepeckim, głównie do tych wydawnictw, których nie udało mi się zdobyć. Poniższe wydawnictwa, które starałem się ułożyć chronologicznie (wg daty ukazania się pierwszego nru), są dowodem bogatego "dorobku" wydawniczego, prężnie działającego,  Polskiego Ruchu Ufologicznego, który kiedyś w naszym kraju miał miejsce.

KRONIKA UFO 1947-2011

Piątego lutego 1980 r. Krzysztof Piechota wydał "Kronikę UFO 1979". Następnie co roku zimą ukazywały się kolejny roczniki.  Do 2011 K. Piechota wydał łącznie aż 34 roczniki. Największa objętościowo "Kronika UFO 1947-1978" ukazała się w 1987 r. i liczy sobie 240 stron. ''Kronika UFO" jest to zestawienie zawierające spis obserwacji NOL dokonanych w  Polsce i za granicą, wraz z odbitkami ich artykułów jakie ukazały sie w polskiej  prasie i czasopismach. Każda "Kronika" zawiera wykaz współpracowników, spis obserwacji UFO  w układzie chronologicznym,  a następnie wg podziału na państwa i klasyfikacji obserwacji (NL, DD, RV, CE-I,II,III) oraz dokumentację w postaci odbitek/skanów artykułów. Od 2002 roku do klasyfikacji obserwacji zostały dodane  agrosymbole, o których także sporo informacji znajdziemy w "Kronikach UFO".  Do 2011 roku "Kroniki" były rozprowadzane w wersji papierowej (jako kserówki), natomiast obecnie są zaktualizowane i dostępne (w wersji pdf) w komplecie na płycie CD. Dzięki uprzejmości Panów Krzysztofa Piechoty oraz Andrzeja Remleina mogłem na początku tego roku zapoznać się z tym bardzo wartościowym materiałem, za co z tego miejsca chciałem Im serdecznie podziękować.

BIBLIOGRAFIA POLSKIEJ PUBLICYSTYKI UFOLOGICZNEJ 1947-1998

Równocześnie do "Kronik UFO" powstaje  "Bibliografia Polskiej Publicystyki Ufologicznej". Jest to, spisany przez Krzysztofa Piechotę oraz Bronisława Rzepeckiego, indeks notatek i artykułów prasowych na temat NOLi, publikowanych w polskiej prasie od 1947 r. Każda z pozycji zawiera m.in. numer systematyki tematu, autora, tytuł, numer i datę pisma. Do 1998 roku "Bibliografia" była uzupełniana, po czym zaprzestano jej kontynuacji.

WIZJE PERYFERYJNE

W listopadzie 1981 r. ukazał się pierwszy nr wewnętrznego biuletynu wydanego przez Sekcję UFO działającą przy Krakowskim Klubie Miłośników Fantastyki Naukowej, którego red. naczelnym został Bronisław Rzepecki. Następnie Sekcja odłączyła się od klubu i założyła Krakowski Klub Popularyzacji i Badań UFO. Biuletyn na początku był wydawany co dwa miesiące, a od grudnia 1982 stał się miesięcznikiem. Do października 1983 r. ukazało się łącznie 18 nrów, po czym zawieszono działalność.  Na podstawie posiadanych przeze mnie pięciu nrów można stwierdzić, że "Wizje..." składały się m.in. z wiadomości klubowych, zdarzeń z Polski, tłumaczeń artykułów z zagranicznej prasy ufologicznej, paleoastronautyki. Był tam także nieraz zamieszczany na ostatniej stronie humorystyczny komiks. Następnie od stycznia do września 1984 dzięki Panu Rzepeckiemu ukazały się kolejne cztery nry "Wizji". W maju 1985 r. ujrzał  światło dzienne 23 nr biuletynu, po czym wydawanie pisma zostało zaprzestane aż do października 1994 r., kiedy to wznowiono biuletyn i do 21 czerwca 1995 ukazały się następne cztery nr wydane przez Grupę Badań NOL z Krakowa. Od marca 1996 "Wizje Peryferyjne", można powiedzieć, że w końcu, zaczęły ukazywać się oficjalnie i były dostępne w kioskach z prasą. Wydawane były przez Bronisława Rzepeckiego w formacie A-4 z kolorową okładką, jako dwumiesięcznik ufologiczno-paleoastronatyczny. Publikowane były w nim informacje o UFO zarówno z kraju jak i ze świata, artykuły dotyczące paleastronautyki, jak i bieżące sprawy z Polski. Niestety po ukazaniu się szóstego nru na początku 1997 r. pismo "splajtowało". 

NOL OBSERWATOR

Pierwszy nr biuletynu Szczecińskiego Klubu Popularyzacji i Badań NOL ukazał się 30 czerwca 1983 pod nazwą "Komunikat". Od drugiego nru zmieniono nazwę na "NOL Obserwator".  Wydawcą pisma był prezes SKPIB NOL, Lech Galicki. Biuletyn zawierał informacje klubowe, wiadomości ufologiczne z kraju i ze świata, były także przedstawiane organizacje ufologiczne na świecie, kącik astronomiczny oraz inne ciekawostki o zjawisku UFO. W drugim nrze sporo miejsca poświęcono "Incydentowi Emilcińskiemu", natomiast ostatni szósty nr biuletynu z 17-18 listopada 1984 r. został wydany jako nr specjalny w  całości poświęcony II Ogólnopolskiemu Zjazdowi Ufologicznemu, który odbył się w Szczecinie.
ZESZYT KKK

Pierwszego września 1983 roku ukazał się pierwszy nr biuletynu Klubu Kontaktów Kosmicznych. Do listopada 1986 roku ukazało się łącznie 20 "Zeszytów". Biuletyn był wydawany pod kierownictwem Krzysztofa Piechoty, ukazywał się w miarę regularnie co dwa miesiące. Pismo m.in. spełniało rolę informatora o działalności KKK i rejestracji obserwacji NOL w Polsce i na świecie,  czy też podstawowego kanału przepływu informacji między członkami KKK i abonentami "Zeszytów". W biuletynie przewidziano kilka stałych działów, m.in. takich jak: "Organizacja" -  zawierający wszystkie informacje i komunikaty dotyczące KKK, "Rejestracja NOL" -  sprawozdania z badań prowadzonych przez Kolegium Rejestracji NOL, czy "Tłumaczenia" - obcojęzycznych książek ufologicznych znajdujących się w dyspozycji członków KKK. Jako ciekawostkę można podać fakt, że ''Zeszyty'' były wydawane na zasadzie ''luźnych kartek'', tak aby każdy mógł kompletować je jako poszczególne, odrębne działy.

I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD UFOLOGICZNY, 23-25.09.1983 r. Kraków

Biuletyn wydany po I Ogólnopolskim Zjeździe Ufologicznym w Krakowie w 1983 r. zawiera informację odnośnie celu a także programu Zjazdu. Chronologię powstania organizacji ufologicznych wraz z danymi klubów i osób prywatnych uczestniczących w zjeździe, i co najważniejsze ustalenia i wytyczne odnośnie działalności i przyszłości ruchu ufologicznego  w Polsce wraz ze strukturą organizacyjną klubów. Całość składa się z 16 stron, wraz z czar.-białą wkładką ze zdjęciami uczestników zjazdu. Zamieszczone są również skany artykułów prasowych traktujące o zjeździe, które ukazały się w prasie lokalnej tuż po tym spotkaniu ufologów.


BIULETYN UFOLOGICZNY A

W 1984 r. Andrzej Sarwa wraz z Stanisławem Janickim wydali pierwszy i... ostatni nr "Biuletynu Ufologicznego A". Z założenia miało to być pismo poświęcone ufologii i paleastronatyce. Jedyny nr, który się ukazał,  składał się praktycznie z dwóch opracowań, pierwszy to tekst Stanisława Przybyszewskiego "Synagoga szatana. Przyczynek do psychologii czarownicy'', drugi natomiast już z dziedziny ufologii,  traktuje o ciekawym i równie tajemniczym przypadku ''Ludzi w Czerni'' (MiB).

PRO UFO

Od października 1984 r. zaczął ukazywać się biuletyn ''Pro UFO''. Do kwietnia 1985 udało wydać się cztery nry pisma, którego red. naczelnym była Emma Popik z Gdańska.  Informacje publikowane w biuletynie czerpane były głównie z książek i czasopism zagranicznych wydanych przez organizacje ufologiczne. Tak było przez dwa (i pół) nry. Trzeci nr w połowie składał się ze skanów artykułów prasowych, natomiast ostatni, czwarty nr został w całości poświęcony historycznym artykułom red. Andrzeja Trepki z cyklu "O latających spodkach",  publikowanych w ''Wieczorze Wybrzeża'' w 1958 roku.PORADNIK - REJESTRACJA OBSERWACJI NOL

Napisany w 1985 roku przez Krzysztofa Piechotę "Poradnik" zawiera niezbędne informacje, jakie są potrzebne przy rejestracji i weryfikacji doświadczeń z NOLami. Opracowanie przedstawia  zakres i przebieg niezbędnych czynności do zarejestrowania obserwacji NOL, wykaz opracowanych pod tym kątem dokumentów wraz z zestawem materiałów pomocniczych. Możemy dowiedzieć się jak wykonać pomiary i szkice w terenie wraz ze znakami topograficznymi, zapoznać się z kształtami NOLi, w jaki sposób zabezpieczyć ślady itp. Ponadto z "Poradnika" dowiemy się jakie powinno wykonać się czynności poprzedzające prace w terenie,   jak ustalić okoliczności towarzyszące obserwacji, takie jak ustalenie czasu w jakim dokonano obserwacji, rodzaje chmur i stopień zachmurzenia, położenie słońca lub innych ciał niebieskich,  jakie informacje powinien zawierać opis obiektu/zjawiska itd., oraz jakie są oddziaływania i trwałe, fizyczne ślady pozostawione przez NOLe w otoczeniu. Wszystko to poparte jest bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym. Jak pisał Bronisław Rzepecki ''Opracowanie to powinien znać każdy, kto chciałby czynnie uczestniczyć w pracach ufologicznych''.

 CZAS UFO

7 grudnia 1985 r. ukazał się pierwszy nr "Czasu UFO" wydawanego przez Bronisława Rzepeckiego. Był kontynuacją zaprzestanych w wydawaniu w  maju 1985 r. "Wizji Peryferyjnych".  Z różną częstotliwością ukazało się do dnia 11 lipca 1988 r. dziesięć nrów pisma. Niestety nie posiadam żadnego ze wspomnianych nrów, toteż nie mogę napisać nic o jego zawartości. Natomiast w kwietniu 1997 r. po "upadku" oficjalnych "Wizji Peryferyjnych" ukazał się, jako ich kontynuacja pierwszy nr oficjalnego "Czasu UFO". Wydawany jako kwartalnik ufologiczno-paleoastronatyczny, dostępny był wyłącznie w prenumeracie, ukazywał się do grudnia 2001 r. Łącznie ukazało się 18 nrów, ostatni jako podwójny 18-19 nr.  W kwartalniku publikowane były m.in. relacje z obserwacji UFO z Polski i innych krajów europejskich, hipotezy i teorie dotyczę zjawiska NOL oraz paleastronatyki. Ponad to na przestrzeni lat 1999-2001 ukazały się jako "książeczki" cztery nr specjalne. Tematem ich były obserwacje UFO dokonane przez polskich pilotów (Ryszard Grundman, Bronisław Rzepecki "POLSCY PILOCI I UFO", wiosna 1999), katastrofy UFO w Polsce i na terenie dawnego ZSRR (Anton Anfałow, Bronisław Rzepecki "UKRYTA PRAWDA: KATASTROFY NOL", zima 1999), przygraniczne obserwacje NOL dokonane na terenie Polski (Robert K. Leśniakiewicz ''UFO NAD GRANICĄ'', jesień 2000) oraz domniemany szklisty tunel wydrążony w górach przez UFO (Jan Pająk, Kazimierz Pańszczyk ''TUNELE NOL POD BABIĄ GÓRĄ", zima 2001).  Przez wielu czytelników "Czas UFO" uważany był za najlepsze polskie czasopismo ufologiczne.

KATALOG OBSERWACJI NOL W POLSCE/ CENTRALNA KARTOTEKA  ANOMALNYCH ZJAWISK WIZUALNYCH

Aby opisać historię powstania Katalogu pozwolę sobie przytoczyć opis z książki Krzysztofa Piechoty i Bronisława Rzepeckiego "UFO nad Polską" (Agencja Nolpress 1996): "Pierwsza wersja Katalogu opracowana została przez Krzysztofa Piechotę oraz Janusza Wąsowskiego i opublikowana w Zeszytach KKK, nr 1-8. Została ona następnie uzupełniona przez Krzysztofa Piechotę i Bronisława Rzepeckiego i wydany formie maszynopisu w lutym 1986 roku. Katalog ten został ponownie uzupełniony i opracowany przez "UFO Video" (Warszawskie Towarzystwo Badań NOL ''UFO Video'' - przypis M.S.) i KKK, tym razem przy udziale wszystkich pozostałych istniejących i współpracujących w tym czasie ze sobą organizacji ufologicznych. W  ten sposób na początku 1987 roku powstała Centralna Kartoteka Anomalnych Zjawisk Wizualnych z terenu Polski 1947-2000 ''. (...) '' Kartoteka zawierała zestawienie  wszystkich obserwacji w układzie chronologicznym z wyszczególnieniem ich podstawowych danych (data obserwacji, godzina i czas jej trwania, miejsce, ilość świadków, kształt NOLa oraz inne szczegółowe dane)". Katalog zawiera kilka tysięcy przypadków obserwacji NOL w Polsce zewidencjonowanych lub zarejestrowanych. Uzupełniany był na bieżąco o nowe dane do chyba ok. 2005 roku (?).

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO KLUBU POPULARYZACJI I BADAŃ UFO, Wrocław kwiecień 1986 r.

Klubowy informator ukazał się w 1986 roku, można z niego dowiedzieć się kilku ciekawych faktów z życia Wrocławskiego Klubu Popularyzacji i Badań UFO, takich jak: historia i cel powstania, wykaz imprez, prelekcji,  pokazów filmowych i innych akcji popularyzatorskich zorganizowanych przez klub, wykaz obserwacji NOL zgłoszonych i badanych przez członków klubu wraz z informacją kiedy i gdzie dany przypadek miał miejsce, ilość świadków oraz krótki opis zgłaszanego zjawiska. Ponadto opisane zostały bieżące sprawy, którymi klub w tym okresie się zajmował, stan posiadanej Biblioteki Ufologicznej, stan osobowy i inne formy działalności klubu.


INNE SPOJRZENIE

W listopadzie 1987 r. Andrzej Sarwa działający w Miechowskim Klubie UFO (sekcja krakowskiej Grupy Badań NOL) rozpoczął wydawanie biuletynu ''Inne Spojrzenie''. Po ukazaniu się drugiego nru kontynuowaniem omawianego pisma zajął się Bronisław Rzepecki,  którego łącznie udało wydać się osiem nr. Pierwsze trzy numery zawierały informacje głównie z  zagranicy, ale można było także przeczytać o przypadającym w tamtym okresie "40-leciu współczesnej ery NOL" oraz "Historii ruchu ufologicznego w Polsce". Od czwartego nru biuletyn był podzielony na nry "tematyczne", poświęcone głównie: paleoastronautyce (nr 4), okaleczeniom zwierząt i ich związku z UFO (nr 5) "kontaktowcom'' (nr 6). Tematem siódmego nru były katastrofy UFO, natomiast ostatni, ósmy nr został w całości poświęcony Polskiej ufologii. Pismo przestało się ukazywać w lipcu 1988 r.

EMILCIN 1978-88 RETROSPEKTYWNE SPOJRZENIE NA CE-III, Wrocław  maj 1988 r.

Opracowanie autorstwa Ireneusza Hurija - założyciela i szefa Wrocławskiego Klubu Popularyzacji i Badań UFO, jest "zbiorem" wszystkich informacji o "Incydencie Emilcińskim", jakie ukazały się w prasie do 1988 r, a do których dotarł autor opracowania. Irek opisuje dokładny przebieg wydarzeń, wygląd i zachowanie osobników, wygląd pojazdu, przeprowadzone badania oraz informację o głównym świadku. Wszystko to poparte jest bogatą bibliografią oraz sporym materiałem ilustracyjnym.  Po trzech latach w 1991 r. I. Hurij zapoznając się z nowymi materiałami dotyczącymi "Incydentu Emilcinskiego" napisał "Suplement" do tego opracowania.  Suplement nie wnosi zasadniczo zmian do ogólnego obrazu sprawy ale dorzuca nieco interesujących szczegółów i stanowi uzupełnienie dla omawianego tam Bliskiego Spotkania III Stopnia . Obszerne fragmenty "Emilcin 1978-88..." zostały opublikowane za granicą w specjalistycznych wydawnictwach ufologicznych, m.in. we Francji (Lumieres Dans la Nuit nr 299/1989) ,w Hiszpanii (Cuadernos de Ufologia, nr 7/1990) czy Wielkiej Brytanii (Flying Saucer Review, nr 1/1991).

INFORMATOR GB NOL - REJESTRACJA OBSERWACJI NOL nr. 1/1989, Kraków 31.12.1989

Informator GB NOL autorstwa Bronisława Rzepeckiego, to 13 stronicowy wykaz obserwacji NOL rejestrowanych w 1989 przez Grupę Badań NOL z Krakowa, członków innych organizacji ufologicznych oraz osób prywatnych. Zawiera w skrócie opis ponad 30 przypadków obserwacji NOL z terenu Polski. Z założenia miał się ukazywać raz w roku. Niestety nie posiadam informacji o/i kolejnych nrów.


MAGAZYN UFOLOGICZNY UFO

Wydaje się, że tego pisma nie trzeba nikomu przedstawiać..., jednak w tym roku mija już 10 lat odkąd kwartalnik ''UFO'' przestał się ukazywać. Kwartalnik poświęcony badaniom i analizie obserwacji NOL i ich załogantów ukazywał się od 1990 roku (pierwszy nr wyszedł pod nazwą ''NOL''), i do końca 2005 r. udało wydać się 64 nry, był pierwszym polskim oficjalnym "ufo-pismem" dostępnym w kioskach "Ruchu" . Wydawcą kwartalnika była "Agencja Nolpress" Ryszarda Fiejtka z Białegostoku. Dla magazynu "UFO" artykuły pisali wszyscy czołowi, polscy ufolodzy: Bronisław Rzepecki, Krzysztof Piechota, Kazimierz Bzowski, Robert Leśniakiewicz, Andrzej Remlein, Ireneusz Hurij, Arkadiusz Miazga, Jarosław Krzyżanowski, Damian Trela i inni. Poza sprawami z polskiej ufologii, o których w "UFO" znajdziemy mnóstwo informacji, w kwartalniku publikowane były przedruki artykułów o zjawisku UFO z fachowych pism z całego świata, wywiady ze znanymi badaczami  tego fenomenu, w każdym numerze znajdował się artykuł dotyczący Bliskich Spotkań III Stopnia i/lub wzięć. "Polscy" oraz "Wybitni Ufolodzy" to dział, w którym były przedstawiane sylwetki rodzimych badaczy oraz   znanych, uchodzących za autorytet, ufologów na świecie. Poprzez kwartalnik można było zaopatrzyć się w książki wydawane przez Agencję Nolpress, i z czasem z pozycjami wydanymi przez  inne wydawnictwa, a od 18 nr (2/1994) również w kasety video z dokumentalnymi filmami o zjawisku NOL. Magazyn ''UFO''  był najdłużej utrzymującym się na rynku pismem ufologicznym w Polsce, z powodu stale  malejącego zainteresowania tą problematyką oraz spadającej z numeru na numer, sprzedaży Ryszard Fiejtek postanowił zakończyć wydawanie kwartalnika. ''Los UFO jest odzwierciedleniem światowych tendencji  w  tej dziedzinie" można wyczytać w  "Od redakcji" w ostatnim  64-tym numerze magazynu.

ŚWIAT O UFO

Od maja 1993 roku do września 1994 r. Wacław Kubiniec wydawał  biuletyn ''Świat o UFO''. Był to dwumiesięcznik, którego łącznie ukazało się dziesięć nrów. W tym przypadku również nie posiadam żadnego z nrów, i nie mogę nic dodać od siebie odnośnie zawartych w nim tekstów.

BIULETYN GRUPY ECHO NOL

Od stycznia  do października 1994 roku Grupa Echo NOL z Chojnic wydała cztery nry tego klubowego pisma, jednak i w tym przypadku nie jestem w stanie nic więcej napisać o tym biuletynie, ponieważ nie posiadam żadnego z nrów.
 
UFO FORUM    

Biuletyn zagadnień ufologicznych i paranormalnych ''UFO Forum" był wydawany oficjalnie  od 1996 r. przez Wacława Kubińca. Dostępny w prenumeracie jako dwumiesięcznik, był źródłem informacji o fenomenie UFO we wszystkich jego aspektach z dominacją przypadków wzięć/kontaktów.  Do września 1998 r. ukazało się fizycznie 13 nrów, ale z uwagi na to, że pięć numerów ukazało się jako nr podwójny, to ostatni z nich opatrzony jest  nr 17/18.  Biuletyn ten dla osób interesujących się zjawiskiem UFO był doskonałym uzupełnieniem, dla  ukazujących się w tym czasie kwartalnika ''UFO'' oraz ''Wizji Peryferyjnych/Czasu UFO''. Od nr 4/5 z 1996 r. w biuletynie W. Kubiniec zaczął publikować monografię prof. Jana Pająka "UFO Abductees. Badania osób z nieświadamianymi przeżyciami" (Dunedin, Nowa Zelandia 1996 rok). A tak o swoim piśmie informował Wacław Kubiniec: "UFO Forum, to otwarte forum do przedstawiania swoich pomysłów, wyników badań, spostrzeżeń, obserwacji, własnych przeżyć, zarysów działalności organizacji o profilu spokrewnionym do tematyki Biuletynu, artykułów, propozycji, recenzji".

NOWA ŚWIADOMOŚĆ/PLANETA

Aby opisać to wydawnictwo oddajmy ponownie głos Bronisławowi Rzepeckiemu: ''W kwietniu 1998 r. ukazał się pierwszy nr Biuletynu ''Nowa Świadomość'', wydawanego w Ormontowicach (Górny Śląsk) przez Ruch Zwolenników Istnienia Obcych (Józef Grzywok). Numer drugi ukazał się w sierpniu, trzeci w listopadzie 1998 r., po czym zmieniono nazwę na ''Planeta'' i wydano jeszcze trzy nry: w marcu 1999 r. (nr 4), oraz styczniu (nr 5) i lutym (nr 6) 2000 r. Na tym - o ile wiem - zakończono działalność wydawniczą. W tym przypadku również nie posiadam wiedzy o zawartości ani żadnych z nrów biuletynu.
   
WIELKA NIEWIADOMA

Biuletyn Małopolskiego Centrum Badań UFO I ZJAWISK ANOMALNYCH, to autorski pomysł założyciela Miechowskiego Klubu Miłośników UFO "SPODEK" (przekształconego następnie w MCBUFO I ZA) Bartosza Soczówki.  Wewnętrzny biuletyn, składany na komputerze zawiera informację dla członków, opis obserwacji UFO z 1997 r. dokonanej w Górach Pińczowskich oraz kilka przedruków z zagranicznej prasy ufologicznej. Niestety ukazał się tylko jeden nr omawianego pisemka w 1999 roku.
FAKTOR X - POLSKIE UFO

Od 1998  do 2001 r. na rynku prasowym  ukazywał się dwutygodnik "Faktor X", wydawany w kolorze z super szatą graficzną, podzielony był na kilka stałych działów w tym o zjawisku UFO. Natomiast w 1999 r. ukazało się wydanie specjalne, poświęcone w całości polskiej ufologii, "Faktor X - Polskie UFO" wydane we współpracy z programem "Nie do Wiary" nadawanym w  tv przez kanał TVN, wraz z kasetą video o takim samym tytule. Z  "Faktora X" można dowiedzieć się o kilku przypadkach badanych, czy też nagłośnionych przez Janusza Zagórskiego (m.in. podczas UFO Forum odbywającego się od 1997 r. we Wrocławiu), w tym o bardzo ciekawym i nie do końca zbadanym przypadku spod Góry Św. Anny koło Opola z 1997 r. Ponad to przeczytamy wywiad ze śp. Arnoldem Mostowiczem, czy też o "Hitlerowskim UFO" i jego związku z  dolnośląskimi Górami Sowimi, głoszonym przez Igora Witkowskiego. Generalnie widać duży udział, czy też pomoc Janusza Zagórskiego przy tworzeniu tego wydania specjalnego, choćby w postaci fotek z wrocławskiego "UFO Forum" i omawianych spraw z Jego archiwum .

ŚWIAT UFO

Od lipca 2002 roku Bronisław Rzepecki redagował dwumiesięcznik ufologiczno-paleoastronatyczny ''Świat UFO'', którego wydawcą była firma "Magraf" z Krakowa. Był on kontynuacją oficjalnego ''Czasu UFO'', rozprowadzany w prenumeracie drogą wysyłkową. Od stycznia 2003 roku, tj. nr czwartego "Świat UFO'' stał się miesięcznikiem, tak było przez trzy miesiące, a od kwietnia 2003 r. został kwartalnikiem, wydawanym na płycie CD (nr 7). Do takich zmian wydawcę oraz Bronisława Rzepeckiego zmusiło ciągle spadające zainteresowanie ufologią w Polsce oraz nagły spadek abonentów pisma. Następnie w 2003 r. na CD ukazały się jeszcze dwa nr 8 i 9, po czym zaprzestano wydawania "Świata UFO".  Składał się on głównie z tekstów polskich ufologów, takich jak: Kazimierz Bzowski, Robert Leśniakiewicz, Arkadiusz Miazga, Krzysztof Piechota, Bronisław Rzepecki, Damian Trela, traktujących o sprawach z naszego rodzimego "podwórka", raportów z rejestracji zdarzeń z NOLami, z badań  kręgów zbożowych i innych agrosymboli, etc. Gościły tam również teksty z zagranicznej ufologii. Ponad to w 2003 r. na CD ukazały się jeszcze cztery nry specjalne jako  '' Biblioteczka Świata UFO'':  Nr 1 „Z Archiwum H&X – Zagadki historii'' - Napisane przez Roberta Leśniakiewicza wraz z Wiktorią Leśniakiewicz oraz Milosem Jesenskym opracowanie na temat zagadek historii związanych ze znanymi postaciami. Tematem CD nr 2 było
‘’Wunderwaffe 2. Hitlerowskie rakiety Stalina’’ Rzec dotyczy fali przelotów niezidentyfikowanych obiektów latających nad Skandynawią  w lecie 1946 roku i hipotezy autora  ( Robert K. Leśniakiewicz) sugerującej że za falą stoii armia czerwona  (celowo z małej litery) i jej próby z samolotami nowej generacji. Na 3 CD znalazło się opracowanie ‘’Wunderland  3’’ – Eseje Roberta Leśniakiewicza , (niektóre teksty pisane z ufologiem słowackim Milosem Jesenskym ) o wydarzeniach, które miały na losy świata: arak na Twin Towers  w Nowym Jorku, katastrofy lotnicze, UFO nad Skandynawią, UFO katastrofa w Roswell (USA), polski stan wojenny a UFO i inne. Ostatni czwarty nr specjalny zawiera trzy teksty różnych autorów o ‘’Atomowych Wojnach Bogów’’.
CZAS TAJEMNIC

W 2005 znany legnicki ufolog Damian Trela wypuścił w Internecie  jako e –czasopismo dwumiesięcznik ‘’Czas Tajemnic’’  ( obecnie pod taką samą nazwą Damian prowadzi  ufologicznego bloga, którego myślę, że nie trzeba czytelnikom przedstawiać). Był to na swój sposób pomysł innowacyjny i jedna z pierwszych tzw. e-gazet, dostępna w sieci za darmo. Trzon redakcyjny tworzyli członkowie Legnickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych ‘’Kontakt’’ . Od lutego do czerwca 2005 udało się wydać  trzy nr tego internetowego pisemka. Poza ufologią i innymi tajemniczymi zjawiskami pismo ocierało się również o ezoterykę  i mistycyzm.  Piktogramy zbożowe z Wylatowa  i innych miejsc w Polsce , uprowadzenia do UFO, czy okaleczenia bydła to tylko niektóre z omawianych tam spraw ufologicznych. 


AGROGLIFY w POLSCE 1998-2006W 2007 roku Niezależna Grupa Badawcza’’ IRG Toruń’’ wypuściła na płycie DVD katalog polskich agroglifów. ‘’Agroglify  - kręgi zbożowe i piktogramy w Polsce’’. Katalog jest ogromnym źródłem informacji o kręgach występujących w Polsce do 2006 roku. Zostały w nim przedstawione wszystkie przypadki do których udało się dotrzeć autorom Katalogu, pojawienia się agrosymboli  na terenie naszego kraju od 1998 do 2006 roku.  Każdy z przypadków ułożony jest chronologicznie, zawiera datę i miejsce pojawienia się symbolu i podzielony jest na trzy działy. Galerię gdzie możemy zapoznać się ze zdjęciami kręgów wykonanymi przez badaczy podczas prac terenowych na miejscu zdarzenia. Raport z którego dowiemy się o wszystkich szczegółach  jak wymiary, wygląd, położenie agrosymbolu oraz inne ciekawostki jakie udało się ustalić ufologom. Trzeci dział. Media zawiera skany artykułów prasowych z gazet lokalnych, które opublikowały informacje o pojawiających się tam kręgach. Jest to blisko dwieście tekstów pochodzących z pracy lokalnej. Ponadto na płycie znajdziemy kopię artykułów ze strony   www.wylatowo.pl oraz  dużo tekstów o kręgach pochodzących z  "Nieznanego Świata", czy "Czasu/Świata UFO".  Jako bonus do katalogu zostały dodane, nagrane z tv dwa odcinki programu "Nie do wiary'' o Wylatowie nadawanego w stacji  TVN.
Prezentowane w niniejszym artykule wydawnictwa chyba są wszystkimi "o jakich wiemy", niestety nie wszystkie z nich posiadam i dlatego zwracam się z prośbą do Czytelników, którzy  posiadają i mają możliwość zeskanowania (bądź udostępnienia w wersji ksero) takich oto wydawnictw: "Wizje Peryferyjne'' (nieoficjalne) z lat 1981-1995, "Czas UFO'' (nieoficjalne) z lat 1985-88, biuletyn ''Świat o UFO'' z 1993-94 r. Ponadto poszukuję ostatni 17-18 nr biuletynu ''UFO Forum'' oraz "Biuletynu Grupy Echo NOL" i pisma "Nowa Świadomość/Planeta". 

Wszelkie informacje, (lub skany) można przesyłać na mój adres mailowy: msufoarch@interia.pl, bądź na adres mailowy autora bloga Arka Miazgi za co serdecznie dziękuję.11 komentarzy:

 1. Ten artykuł jest bardzo istotny w sferze obecnej ''ufologii polskiej'' choć osobiście dla mnie ona już obecnie nie istnieje, ale takie artykuły jak Marcina przypominają mi właśnie o dawnej świetności polskiej ufologii. Super artykuł Marcin ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Ci bardzo Arku za opinię i udostępnione miejsce na Blogu! :-) M.S.

   Usuń
 2. Obecnie nikt nie wydaje takich magazynów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie i wielka szkoda, tak naprawdę nie ma w Polsce żadnego dobrego pisma odnośnie tematyki UFO.

   Usuń
  2. Niestety najpierw upadły "ufo-pisma", następnie kluby/organizacje ufologiczne i można by powiedzieć, że przez to skończyła się ufologia w Polsce jaką znamy z lat 80/90-tych. Ale na szczęście są jeszcze osoby takie Arek Miazga i Damian Trela, które tropią UFO w terenie, tak jak to robili ufolodzy w tamtych latach i dzięki temu owoce tej działalności możemy poznawać na Ich Blogach, za co należy Im się szacunek oraz ogromne brawa i słowa uznania. Pozdrawiam! M.S.

   Usuń
 3. Na pocieszenie. W pewnym sensie. Dziś prasa, także branżowa mocno ograniczyła zasięg - mniej tytułów, mniejsze nakłady. Internet dobił prasę, a szczególnie małe, niskonakładowe wydawnictwa specjalistyczne. Z jednej strony Internet daje nam natychmiastowy, darmowy dostęp do informacji i możliwość interakcji, z drugiej jakość większości materiałów - językowa i merytoryczna - pozostawia wiele do życzenia. Większość materiałów w Internecie powstaje spontanicznie, nie podlega weryfikacji, a w rezultacie wiele źródeł można uznać za dyskusyjne. Tymczasem, jeszcze kilkanaście lat temu, wydawnictwa branżowe stosowały cykl produkcyjny dla czasopism. Byli redaktorzy i autorzy-współpracownicy, byli korektorzy, redaktorzy techniczni, składacze i graficy, był plan wydawniczy na rok, był czas na przygotowanie materiałów, sprawdzenie informacji, redakcję, korektę i skład całości. Była rzetelność, wiedza, zweryfikowane informacje i brak... Anonimowości. To był profesjonalizm minionej epoki. Wreszcie, choćby niewielkie, ale były pieniądze, które pozwalały utrzymać rygor procesu produkcji kolejnych wydań, a nawet zapłacić - choćby skromne, a jednak motywujące - honorarium autorskie. Była interakcja, tak, nie natychmiastowa, realizowana pocztą tradycyjną, niekoniecznie elektroniczną, były listy do redakcji, wszystko działo się wolniej, a jednak... Dobre pisma miały dużo większą siłę integrowania środowisk branżowych, budowania relacji, utrwalania i popularyzacji wiedzy niż obecne strony internetowe, fora, blogi... Gdzie wszystko jest na zaraz i za darmo. Stare czasy minęły. Fakty są wspólne nie tylko dla urologii, ale i innych dziedzin. Tak już jest. Dopóki w Internecie nie pojawi się sposób gratyfikowania finansowego - inny niż dobrowolne datki i reklamy - autorów jakościowych treści i realizatorów procesu produkcyjnego (opracowania, sprawdzania i upowszechniania wartościowych informacji) - dopóty nie wróci atmosfera i jakość dawnych lat. Czasopisma nie muszą być drukowane, ale potrzeba minimum nakładów finansowych na zapewnianie jakości treści. Blogi, takie jak ten, to chlubną i szlachetna praca, która jest jednak namiastką czasopisma z tzw. złotego okresu. Jedna osoba nie zdziała cudów, to zawsze będzie hobby - ale jednocześnie w takich inicjatywach jest coś z amatorskich publikacji z czasów początków polskiej ufologii.

  OdpowiedzUsuń
 4. Macie obaj Panowie rację, ale tamte czasy się nie wrócą pozostaną jedynie miłym wspomnieniem pod kątem rozmachu zaangażowania ludzi w terenie i wydawaniu branżowych magazynów, który jak wspomniał mój przedmówca miały składy redakcyjne itp itd.. i to wszystko dość dobrze funkcjonowało. Dziś moim zdaniem za dużo jest publicystyki a za mało prac w terenie jak niegdyś. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Pozostaje więcej patrzeć w górę, zawsze można coś dostrzec...

  OdpowiedzUsuń
 6. Mnóstwo informacji o UFO możemy obecnie znaleźć na Internecie. A co myślicie o tym zdarzeniu:
  http://mydrea.ms/tajemnica-polskiego-roswell-czemu-andrzej-lepper-musial-zginac/

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam czy ma Pan dostęp do pisma "Inne Spojrzenie" Andrzeja Sarwy. Szukam wszystkiego co jest związane z okolicą Miechów na temat UFO, gdyż ostatnio pojawiło się ono nad moją miejscowością. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam, tak jestem w posiadaniu kserokopii wszystkich 8 nr pisemka "Inne Spojrzenie". W Miechowie ukazał się jeszcze jeden nr wewnętrznej gazetki "Wielka Niewiadoma" - biuletynu Małopolskiego Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych, wydanego przez założyciela Miechowskiego Klubu Miłośników UFO "SPODEK" (przekształconego następnie w MCBUFO I ZA) Bartosza Soczówki. Proszę o kontakt na maila: msufoarch@interia.pl Pozdrawiam ;-)

  OdpowiedzUsuń

Napisz komentarz: