środa, 24 sierpnia 2011

Piktogram zbożowy w okolicach Berlina i nieznane częstotliwości ELF.


Temat piktogramów nie budzi w obecnych czasach takiego zainteresowania jak przed laty ponieważ w bardzo wielu przypadkach okazało się, że twórcami znaków są różne osoby. Niestety wrzucanie całego fenomenu ‘’kręgów’’ do worka z napisem ‘’dzieło człowieka’’ jest błędnym podejściem do sprawy. Kręgi i piktogramy to nie tylko piękne wzory ale przede wszystkim ‘’informacje’’ ukryte wewnątrz tych dziwnych struktur. Posiadam świetny artykuł opublikowany jeszcze 2002 roku przez znaną badaczkę i naukowca Grażynę Fosar opisujący sensacyjne odkrycie w piktogramie krzemu oraz  nieznanych częstotliwości ELF. Proszę pamiętać, iż częstotliwości ELF, oraz czysty krzem odkrył w Wylatowie kilka lat temu badacz/fizyk Pan Jan Szymański, zbieżność odkryć sygnału ELF jest identyczna  i budząca pewne obawy  tym bardziej, że w przypadku prac dr. Szymańskiego była to ‘’wymiana informacji w sposób inteligentny’’ ! Miałem okazję korespondować z Panem Szymańskim i poznać kilka interesujących spraw związanych z ‘’eksperymentami’’ sygnału ELF.  Niestety z pewnych powodów nie o wszystkim najwyraźniej można pisać. Poniżej prezentuję raport Grażyny Fosar z całą gamą interesujących odkryć w piktogramie koło Berlina.

 


Sensacyjne odkrycia roku 2002: niewyjaśnione  częstotliwości  i fragmenty Krzemu odkryte w  kręgu zbożowym.

 

Grażyna Fosar


Data powstania            ---  w  nocy  z  12 – go  na  13—go  Lipca  2002 r.
Miejscowosc               ---  Schonwalde  kolo  Lubben,  Brandenburg
Obszar                        ---  Pola  należące  do  gospodarstwa rolnego  pana  Georga Gratzias
Forma                         ---  lekka  elipsa,  średnica  43 m  i  45  m . ( Fot. nr.1)
Referencja  GPS          ---  N 51° 58‘ 42“  /   E 13° 44‘ 07“  ; ca. 43,8 m  nad  poz. morza
Wskazanie  kompasu   ---  300  stopni  zachód—północny  zachód .  (Fot. nr.2)
Radioaktywność          ---  0,22 µSv / h
Grawitacja                   ---  zmniejszona  o  2%
Sygnał  typu  ELF        ---  w  piktogramie  wykryto  sygnał  o  częstotliwości  150 Hz
Ważne elementy
fizyczne i chemiczne     ---  w piktogramie  wykryto  Krzem,  w  postaci  czystej

Fot. 1. Piktogram Schonwalde ( Brandenburg)

Eliptyczna  forma  piktogramu  pozwala  przypuszczać,  że  jeżeli  projekcja  energetyczna  następowała  z  obszaru  atmosfery  ziemskiej,  to  źródło  energii  nie  mogło  sie   znajdować  pod  kątem  prostym  w  stosunku  do  poziomu  zboża.  Hipotetyczny  kąt   rzutowania  musiał  w  tym  wypadku  wynosić 
72,85°. Z  dotychczasowych  pomiarów  w  różnych  piktogramach ,wiadomo,  ze  kąt  ten  wynosi zawsze  pomiędzy 70° i  75°  niezależnie  od  wymiarów  piktogramów. 


Fot.2. Schemat  piktogramu  z  referencja  GPS  i  wskazaniem  kompasu

Odkrycie  Krzemu  w  piktogramie  --  Sensacja   tematyczna   nr. 1  roku   2002 !
 
Dokładne  zbadanie  ziemi  znajdującej  się  pod  pokładem  wielu  warstw  zboża  doprowadziło  do  znalezienia w  obszarze  piktogramu   dużych  ilości  pierwiastka  Silizium  (Krzem) -- (Si).  Powierzchnia  piktogramu  pokryta  była   srebrnym,  błyszczącym  „pudrem“ ,  co  nadawało  całej  formie  tajemnicze,  nieziemskie  wprost  piękno.  Krzem  występował  w  postaci  małych ,  metalowych  płatków  oraz  większych,  grubych  i  dużych   bryłek  metalu.
Interesujące  jest,  ze   Krzem  znajdował  sie  wyłącznie  w  piktogramie,  na  obszarze pola  otaczającego  piktogram  śladów  Krzemu  nie  znaleziono. (Fot.nr.3)
Wykrycie  przez nas  powstałego  w  piktogramie  Krzemu,  jest   pierwszym  tego  typu  przypadkiem  w  historii  badan   tych  obiektów.


Fot.3.  Tak  wygląda  Krzem   z  piktogramu  zbożowego  koło  Berlina

Ziemia  w  Mark  Brandenburg  jest  sucha  i  piaszczysta.   Piasek  --  Siliziumdioxyd  (SiO2)  zawiera  w  sobie  Krzem ,  jednak  nie  występuje  on  w  postaci  czystej,  jest  związany  z  tlenem.  Aby  otrzymać  z  piasku    Krzem   w  postaci  krystalicznej   potrzebna  jest  bardzo  wysoka  temperatura,  około  1400  stopni.  Oznacza  to,  że   ziemia  w  piktogramie,  podczas  procesu  jego  powstawania   poddana  była   oddziaływaniu  wysokich  temperatur,  które  jednak  nie  spowodowały   zapalenia   zboża.  Powstał  natomiast  Krzem.
Ziemia  na   której  powstał  piktogram  została  przez  oddziaływanie   jakiejś  energii      w  wysokim   stopniu  zdehydrowana.
Pobrane  przez  nas  próbki  ziemi  z  wnętrza  piktogramu ,  zalane  w  szklanym  pojemniku  zimna  woda,  nie  zmieszały  się  z  wodą,  nie  opadły  również  na  dno  pojemnika.  Pływały  po  powierzchni  wody.
Dla  porównania --  kontrolne  próbki  ziemi,  pobrane  z  pola  otaczającego   piktogram,  natychmiast  połączyły  się  z  wodą ,  opadając  częściowo  na  dno  pojemnika  i  wytworzyły  autentyczne  „błoto“ . (Fot.nr.4.  i  Fot. nr.5. ).
Powstaje naturalnie  pytanie  co  było  źródłem  wysokich  temperatur  w  obrębie  piktogramu. W  chwili  obecnej  mamy  na  ten  temat  dwie  hipotezy,  które  swoją  objętością  przekraczają  ramy  tego  raportu. Omówimy  je  więc  przy  okazji  innej  publikacji.


Fot. 4.   Próbka  niesamowicie  suchej  ziemi  z  obszaru  piktogramu  pływa  po  powierzchni  wody

Fot.5.  Pobrana,  kontrolna  próbka  ziemi  z  obszaru  poza  piktogramem  miesza  sie  z  woda
Anomalie  elektromagnetyczne

W przeddzień  powstania  piktogramu  w  całej  wiosce  nastąpiła  wielogodzinna,  niewyjaśniona  przerwa  w  dopływie  prądu.
Obserwatorium Adolf-Schmidt  w  Niemegk  kolo  Poczdamu   ( GEO – Centrum  Badawcze)  podaje ,  ze  we  wspomnianym  czasie  wystąpiły   duże  zaburzenia  w  polu  magnetycznym  Ziemi.
Jednocześnie  zostały  zarejestrowane   silne  zaburzenia  Częstotliwości  Schumanna.  W  nocy,  podczas  której  powstał  piktogram  częstotliwość  rezonansowa  Schumanna  spadła  nagle  do  wartości  7,5  Hertzów.  (Fot. nr. 6  i  Fot.  nr.  7 )

Fot. 6.   Wahania  pola  magnetycznego  Ziemi ,  w  nocy  z  12  na  13  Lipca 2002. GEO-Centrum-Poczdam.

Fot.7.   Amplituda  i  Częstotliwość   podstawowego  rezonansu  Schumanna
w  dniu  12  i  13 . 07.2002. Centrum NCED. California

Należy   podkreślić  że   powyższe  dane   nie  wyrózniają  okolic  w  których  powstał  piktogram,  odnoszą  się  one do  całej  kuli  ziemskiej.

Domeny  próżniowe   w  pobliżu  piktogramów  

W  okolicach,  gdzie  dochodzi  do  powstawania  kręgów  i  piktogramów  zbożowych   widoczne  są  prawie  zawsze   tzw.  domeny  próżniowe.  Są  to  egzotyczne  obszary  o  różnych   formach,  poruszające  się  w  atmosferze   ziemskiej,  emitujące  światło  o  różnej   barwie.  Wiadomo,  że  w  domenach  próżniowych   dochodzi  do  wzajemnego  oddziaływania   elektryczności  i   grawitacji.  (   jedna  może  przechodzić  w  drugą ). Dokładnie  opisujemy   domeny  próżniowe  w   naszej  książce  „Vernetzte  Intelligenz“ .
Domeny  próżniowe  emitują  również  fale  w  obszarze  ELF,  oddziaływują  wiec   silnie  na   nasza   D N A  i  na  częstotliwości   mózgu  człowieka.
Istnieją  relacje  świadków,  opisujących   wpisywanie  w  zboże  różnych  form  piktogramów  przez  wspomniane  wyżej  domeny  próżniowe.
( teoretyczne  i  naukowe  podstawy  dotyczące  tych  procesów  znajdują  się  w   naszej  książce  „Vernetzte  Intelligenz“  ).
Podczas  wykonywania  naszych  pomiarów  w  piktogramie  Schonwalde  nie  widzieliśmy  żadnych  obiektów  latających.  Jednak  na  jednym  z  naszych  zdjęć  widoczna  jest  domena  próżniowa,  która  znajduje  sie  nad  polem  przylegającym  do  piktogramu.  Obiekt  ten  nie  był  jednak  dla  nas  widoczny  podczas  wykonywania  zdjęcia.
Poddaliśmy  zdjęcie  analizie komputerowej ,  aby  przez  technikę  zmiany  kolorów  uzyskać informacje  o  ewentualnej  strukturze  wewnętrznej  domeny  próżniowej. Okazuje  sie,  że  w obszarze  spektrum  ‘’czerwien-pomarancz’’  widoczna  jest  bardzo  subtelna  struktura  wewnętrzna  domeny. Posiada  ona  coś  w  rodzaju  „rdzenia”  i  jest  symetryczna.


Fot. 8.  Domena  próżniowa  w Schonwalde (analiza  komputerowa ).  Zboże  wókół  piktogramu  zostało  juz   zebrane przed  naszym   przyjazdem.  Sam  piktogram  rolnicy  pozostawili  w  stanie  nienaruszonym.

Anomalie  grawitacyjne 

Anomalie  grawitacyjne  w  kręgach  i  piktogramach  zbożowych   mają,  jak  wiemy  z   naszego  doświadczenia   charakter  lokalny. Przybierają  jednak  dość   duże  wartości.
Pomiar  pierwszy,  przy  pomocy  gravimetru  wahadlowego,  wykazał  zmniejszenie  siły  ciężkości  w  centrum  piktogramu  o  2%.
Drugi  eksperyment  został  przeprowadzony  z  użyciem  dwóch  stoperów  (Fot.nr.9 )

Fot.9.  Stopery  uzyte  w  eksperymencie  pomiaru  czasu
Zostały  one  włączone  równocześnie, jeden  z  nich  pozostał  w  odległości  ca.  200  m   od   piktogramu,  drugi  zaś  -  umiesciliśmy  w  piktogramie.
Po  upływie  1 godz. 33 min. 18 sek.  nastąpiło  jednoczesne  wyłączenie  obu  stoperów.
Różnica   w  upływie  czasu  była  mierzalna,  nie  była  ona   jednak  zbyt  wielka.  W  innych   kręgach  zbożowych  mogliśmy  juz  stwierdzić  większe  różnice  w  upływie  czasu  w   kręgu  i  poza  nim.
Pomiar  częstotliwości  ELF  w  piktogramie  zbożowym. Sensacja  tematyczna  nr.2  roku  2002 !
W  obszarze  piktogramu  dokonaliśmy  pomiarów,  które  ustaliły  obecność   niskich  częstotliwości  elektromagnetycznych  (  częstotliwości  ELF ! ).  (Fot.nr.10 ).


Fot.10.  Digitalny  miernik  do  pomiaru  pola  (  w  jednostkach  Nanotesla )  współpracuje  w  czasie  pomiaru  z  recorderem  digitalnym (  widocznym  po  prawej  stronie ).

Piktogram  wytwarzał  głęboki,  pulsujący  ton,  który  nie  miał  źródła  naturalnego,  ani  tez  nie  był  wytworzony  sztucznie,  technicznie,  przez  linie  prądu  elektrycznego,  względnie inne  źródła  klasyczne,  których  w  pobliżu  nie  było.
Poza   obszarem  piktogramu  natężenie  tego  tonu  było  znikome,   ledwie  mierzalne.  Zanikało  zupełnie  w  odleglości  ca.  200 m  od  centrum  piktogramu.
Sygnał  ELF  wytwarzany  w  piktogramie   został   przez  nas    nagrany  digitalnie  na  mini-disc  (Fot.nr.11)


Fot.11.  Set  do  wykrywania  i  nagrania  sygnałów  typu  ELF  w  kręgach  i  piktogramach  zbożowych

Przeprowadzona  przez  nas   analiza  danych , przy  zastosowaniu   różnego  rodzaju  filtrów  i  innych   technik  programowych,  w które  wyposażony  jest  nasz  komputer  wykazała,  ze  w  piktogramie  istnieje  konkretny  ton,  o  charakterze  technicznym, regularnym.
(Fot.nr.12)
Ton  leżący  w  obszarze  fal  ELF, charakterystyczny  dla  konkretnego  piktogramu  nazywać  będziemy  od  tej  pory  "sygnałem  SNI"  (  skrót od nazwy  sygnał  nieznanej  informacji).

Fot.12.  Sygnał  SNI  zarejestrowany  w piktogramie  Schonwalde
Widoczna  na  fot.nr.12.   charakterystyka  tonu  ELF    nie  daje  sie  porównać  z  żadnym  innym,  znanym  nam  sygnałem   typu  ELF. 
Spektrum  częstotliwości  tonu   wykrytego  przez  nas  w  piktogramie  wykazuje  wyraźne   maksimum   przy  wartości  ---  150 Hertzów.   Tu  wypada  dodać,  ze  w  ostatnich  latach  zakres  obszaru  fal  ELF   rozszerzono  do  wartości  500  i  ponad  500  Hertzów.

 
Fot.13. Analiza   Fourier ' a .  Wyraźnie  widoczne   maksimum  150  Hz

Wykryty  przez  nas  w  piktogramie  sygnał   ELF  o  wartości   150  Hertzów  jest  szczególnie  interesujący  z  punktu  widzenia   ostatnich  doniesień  naukowych,  dotyczących  funkcjonowania  mózgu  człowieka.  Okazuje  sie  bowiem,  ze  częstotliwości  powyżej  100  Hertzów  w  mózgu  człowieka (  u  niektórych  osób  występują  tego  typu  częstotliwości )    są   o d p o w i e d z i a l n e     za    wszelkiego  rodzaju  tzw.  "paranormalne"   efekty,  a  także  za   fenomeny -  PSI.
U  niektórych  osób  stwierdzono  zdolność  ich  mózgu  do  "dostrajania  sie "  do  częstotliwości  zewnętrznych  leżących  w  obszarze  powyżej  100  Hertzów.
W ostatnich  latach  wydaje  sie ,  ze  klasyczne  aparaty  medyczne  typu  EEG  niestety  nie  nadążają  za   realiami  nowych  odkryć  w  badaniu  mózgu  człowieka.  Jak  wiadomo  obecne aparaty   EEG  nie  rejestrują  tego  typu  częstotliwości. Istnieją  juz  jednak  aparaty,  które  mogą  to  robić.
Występowanie  wspomnianych  częstotliwości   mózgowych  powyżej wielkości  100  Hertzów   może  w  rozsądny  sposób  tłumaczyć  wiele  zjawisk  ubocznych,  towarzyszących  piktogramom  zbożowym.  Np.  istnieją  osoby,  które  mieszkając  w  okolicach,  w  których  pojawiają  sie  piktogramy,  potrafią  z  kilkudniowym  wyprzedzeniem  okreslić  formę  i  miejsce   powstania  przyszłego  piktogramu.
U  wielu  osób  mających  jakiś  kontakt  z  piktogramem,  względnie  mieszkających  w  okolicy ich  powstawania  występują  fenomeny  tzw.  rzeczywistości  wirtualnych  (  relacje  o  spotkaniach  z  dziwnymi  istotami,   rzekome  uprowadzenia,  chwilowe  zniekształcenia  otaczającej  rzeczywistości,  faktor—Oz  itp ).  Z  ocena  tego  typu  przeżyć  należy  być  bardzo  ostrożnym.  Duża  pomocą  w  takich  przypadkach  może  okazać  się  opracowana  przez  nas  tzw.  MATRIX   (Macierz),  która  umieściliśmy  w  naszej  książce  "Vernetzte  Intelligenz" , na  stronie  308.
Częstotliwości  w  obszarze  od  100  do  500  Hertzów  są   również  odpowiedzialne  za  zmiany  w  strukturze  materii ,  oraz  procesy  o   charakterze  transmutacyjnym.
W  tym  miejscu  przypomnijmy,  ze  badania  przeprowadzone  w  Anglii  wykazały,  że zboże  pobrane  z  piktogramów   wykazuje   zmieniona  strukturę    molekularna.
Uwagi  końcowe
Ze  wszystkich  przebadanych  przez  nas  piktogramów  na  terenie  Niemiec  i  Anglii,  piktogram  zbożowy  Schonwalde  dostarczył  nam  największej  ilości  niespodzianek  ,  oraz  największej  ilości  konkretnych  informacji.
Zwłaszcza  rejestracja  w  piktogramie  częstotliwości  typu  ELF  (  sygnału  SNI )  jest  faktem  o  niezwykłym  znaczeniu.  Nadaje  ona  bowiem,  niejako  z  konieczności  , programom  badawczym  piktogramów  zbożowych  zupełnie  inny,  nowy  wymiar.
Obecnie  jest  juz  rzeczą  całkiem  zrozumiała  dlaczego  tak  wiele  osób,  które  przebywają  w  kręgach  zbożowych  cierpi  potem  na  długotrwale,  typowe  symptomy   CFIDS.
Inny,  bardziej  kosmiczny  aspekt  całej  sprawy  związany  jest  z  trwająca  obecnie  dyskusja  na  temat  efektywności    Projektu --  SETI.
W  kolach  profesjonalnych  mówi  sie  coraz  cześciej,  ze  cały  Projekt  SETI  szuka  sygnałów  obcych  cywilizacji  w   niewłaściwym  obszarze  częstotliwości. Przypuszcza  sie  bowiem,  ze  ewentualne  cywilizacje  kosmiczne  nadają  sygnały  w  obszarze  częstotliwości  ELF.  I --  jak  twierdzi  przedstawiciel  pewnych  kół  wojskowych  --  "NASA  o  tym  wie" .
Nie  chcemy komentować  tej  informacji,  ponieważ  jednak  dotarła  ona  do  nas  niedawno,  podajemy  ją  Państwu  jako  najnowszą ,  ziemską  hipotezę.
Interesujący  jest  również  fakt,  że  armie  wielkich  mocarstw,  lub  takich,  które  się  za   takowe  uważają  --  w  ostatnich  15—tu  latach  stale  doskonalą  i  rozbudowują   technologie  związaną  z   falami  ELF.  Projekty  tego  typu  są  starannie  ukrywane  przed  opinia  publiczna,  dobrze  finansowane  i  wprost  fanatycznie  bronione  przed  ich  przeciwnikami.  Nawet  Senat  USA  nie  miał  najmniejszych  szans  na  sygnalizowana  chęć  korygowania   tego  typu  polityki. Naturalnie  ewentualna  zmiana  biosfery  naszej  planety  nie  może   zostać  osiągnięta  samymi  falami  ELF. ‘Konieczne’  jest  jeszcze  małe  podwyższenie  temperatury   w  skali  globalnej  i  trochę   większe  zanieczyszczenie  środowiska.  Anten  typu  ELF  instalowanych na  powierzchni  naszego  globu  przybywa  i – jak  się  wydaje  nikt  nie  może tego  procesu  powstrzymać.
Często  współpracują  one z  różnymi  systemami ,  pracującymi  w  innych  obszarach  częstotliwości. Ale  o  tym  „nie  mówi  się”  zbyt  jawnie.
Występowanie  w  piktogramie  częstotliwości  ELF  o  charakterze   technicznym  wydaje  się   jednak  faktem  niepokojącym,  ze  względu  na   brak  możliwości  lokalizacji  jej  zródła, nieznany  rodzaj  informacji,  który  zawiera   i...... niesłychanie  precyzyjną  metodę  fokusowania  sygnału  SNI ,  na  konkretny  piktogram !
Niezależnie  od  tego  czy  jest  to  sygnał  pochodzenia  ziemskiego,  czy  pozaziemskiego  ktoś  posługuje  sie   technologią,  której ( przynajmniej oficjalnie ) nie  znamy  i  niewiele  o  niej  wiemy. Wiadomo  jedynie, ze  towarzyszy  jej  impuls  elektromagnetyczny  i  pojawianie  się  domen  próżniowych.
Zwracanie  naszej  uwagi  głównie  na   piękne  formy,  które  powstają  w  zbożach, co  ma  miejsce  juz  od  kilku  stuleci  funkcjonowało  dobrze  do  tej  pory.  Teraz  jednak  mamy  kilka   bardzo  konkretnych  pytań ,  a  tych,  jak  wiadomo  "Bogowie"   nie  lubią.


                               

9 komentarzy:

 1. Cześć. Dawno mnie nie było.
  Pomiar pola grawitacyjnego grawimetrem wahadłowym jest bardzo niedokładny. Są dokładniejsze metody wyznaczania wartości pola grawitacyjnego. Uzyskana wartość 2% jest zbyt dokładna jak na ten przyrząd - podobnie linijką można mierzyć mikroświat.
  Cenzor

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj ! Zatem zapraszam na mojego nowego bloga ;)mnie najbardziej zastanawia sygnał ELF bo jak wiesz w Wylatowie zarejestrowano to samo tylko znacznie ciekawsze. Teraz sobie tak myślę szkoda że w Polsce nie prowadzono wcześniej tego typu pomiarów w KZ czy PZ...

  OdpowiedzUsuń
 3. Byłem na spotkaniu z panem Mizerą. Porażka. Nie polecam nikomu, to była jakaś karykatura wykładu. Zobaczcie jak go skrytykowano. śmiech bo to tylko ośmiesza ludzi, którzy się interesuja UFO:

  http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,10175841,Ostroznie_na_Siekierkach___Region_aktywnosci_UFO_.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Niestety chcieć to za mało aby robić wykłady nawet dla ''sceptyków'' należy się bardzo starannie przygotować. Taka prawda, że Pan Mizera jest znany z tego że robi jedynie głupawe gafy i faktycznie ośmiesza i tak słaby ruch ''ufologiczny'' w Polsce. Jaki to ''projekt'' który żeruje na czyiś badaniach NPN nie ma nic swojego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Cześć.
  Fale ELF (30 - 300 Hz 10 000 -1000 km) rozchodzące się na Ziemi są uwięzione pomiędzy jej powierzchnią a jonosferą - powstaje fala stojąca. Wyznaczają przestrzeń nazywaną falowodem Ziemia-jonosfera. Zakres częstotliwości fal ELF na Ziemi zaczyna się od 7.5 Hz. Zjawiska propagacji w pobliżu tej częstotliwości prowadzą do powstawania rezonansu Schumanna. Powyżej 45 Hz propagacja fali przestaje być rezonansowa i zachowuje się jak fala radiowa. Maksymalne amplitudy fal (maksima) występują dla częstotliwości 7,83 Hz oraz dla harmonicznych 14,1; 20,3; 26, 33, 39, 45 Hz (częstotliwości Schumanna), z odchyłkami które zależą od pory dnia. Głównym źródłem energii zasilającej rezonans Schumanna są wyładowania elektryczne. Na kuli ziemskiej występuje średnio około ok.100 wyładowań w ciągu 1 s. Inne źródła to: aktywność Słońca, sieć energetyczna. Zmiany w rezonansie Skumana nie są czymś niezwykłym – obserwuje się je na całym świecie a wpływ na nie mają np. wyładowania atmosferyczne lub pora dnia.
  Fale ELF charakteryzuje duża przenikliwość, więc musiały!(z tym samym natężeniem) występowały także poza kręgiem.Gdyby kręgi faktycznie wytwarzały, wzmacniały lub wpływały na propagacje ELF, to świat nauki nie byłby temu obojętny - zbyt dużo można zyskać, żeby przejść nad tym faktem obojętnie.
  W kwestii stwierdzonej dylatacji czasu (wyznaczonej za pomocą 2 stoperów) to jej wartość jest jedynie błędem pomiarowym związanym z niejednoczesnym włączeniem i wyłączeniem stoperów. Gdyby w kręgach faktycznie występowała tak gigantyczna dylatacja czasu, to np zamiast budować drogie akceleratory przeprowadzano by badania w kręgach.
  Nie będę tu się odnosił do poszczególnych fragmentów raportu – mój wpis zająłby sporo miejsca. Konkluzja ostateczna – raport G. Fosar jest bezwartościowy a naginanie i dopasowywanie „faktów” jest typowym „chciejstwem”.
  Cenzor

  OdpowiedzUsuń
 6. Nie ze wszystkim się zgadzam cenzorze ponieważ sam znasz mam nadzieję badania ELF w Wylatowie Pana Szymańskiego - niestety świat nauki nie tylko jest obojętny bo różnych nowinek technicznych jest pełno ale utajnianych, choćby patenty w USA wiele z nich nie może ujrzeć światła dziennego a przecież to rewolucyjne odkrycia. I właśnie za duzo można zyskać z tego typu odkryć aby pisać o nich a nawet wdrażać oficjalnie.

  W Wylatowie też stwierdzono niewielką dylację czasu tym samym sposobem juz nie mówię o badaniach naukowców z z Moskwy w byłych wypaleniskach po ufo i upływu czasu. To tylko świadczy cenzorze o naukowcach którzy nie chcą zauważać czegoś innego niż pisze się to w podręcznikach, idąc takim tokiem rozumowania odwracamy się od wszystkiego co nie zostało opisane. Czyli to co nie pasuje zostaje odrzucane od UFO po różne badania PSI itp itd... lista jest długa.

  Raport Fosarów m.in potwierdził swoimi badaniami Szymański m.in ELF i krzem zatem nie do końca to ''chcejstwo'' Cenzorze...

  OdpowiedzUsuń
 7. Pisząc o wiedzy podręcznikowej masz na myśli konkretne przykłady ? Jeżeli tak, to podaj, z którymi się nie zgadzasz.
  ps. W kwestii "odkryć" naukowców z Moskwy/Rosji, to prawdziwi rosyjscy naukowcy - po zapoznaniu się z nimi - pewnie biorą zastrzyki na wściekliznę.
  Cenzor

  OdpowiedzUsuń
 8. Cenzor lista jest za długa aby się tutaj spierać z czym się zgadzam a czym nie ogólnie oficjalna nauka jest zamknięta na takie sprawy jak UFO itp dlatego szkoda czasu na wałkowanie tego tematu, w którym nic nie zmienimy.

  Pewnie tak ;) a czym są Ci ''prawdziwi''naukowcy ?

  Pamiętam jak do Wylatowa przyjechał jeden z fizyków nie podam nazwiska bo dość znane i stwierdził że kregi i wzory w zbozach robia jakieś ''roboty'' haaaaa

  Kolejne naukowe wyjaśnienie astronoma z Piwnic pod Torumiem mogliśmy poznać w 1999 roku jak powstały pierwsze kręgi w Polsce wg. tego Pana smigłowiec odwrócił sie do góry wirnikiem i wykonał kręgi - tak wyjaśniał prostym rolnikom który go wyśmiali.

  Cenzor podobnych wywodów i ''naukowych'' tłumaczeń ''nieznanego'' jest sporo...Dla mnie szkoda na to czasu.

  OdpowiedzUsuń
 9. I CO DALEJ´???

  OdpowiedzUsuń

Napisz komentarz: